Pracujemy: Poniedziałek-Piątek: 8.00 - 16.00

Dotacje z Unii Europejskiej

Zakład Usługowy „Recyklon” Piotr Radosz Sp. J. realizuje projekt w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Działanie 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, Typ 1 projektu: Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach


Tytuł projektu: „Nabycie infrastruktury B+R w celu prowadzenia prac nad nowymi i udoskonalonymi produktami w firmie RECYKLON”.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.2/2021/RPOWZ z dnia 24.03.2021 r.

Dokumenty do pobrania:

Pełna treść zapytania ofertowego (Zapytanie-ofertowe-nr-1Infrastruktura-B+R-5.pdf)
Formularz oferty (Formularz-oferty-1.docx)Z.U Recyklon Piotr Radosz realizuje projekt finansowany w ramach środków Unii Europejskiej:


Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Usługowego Recyklon Piotr Radosz Spółka Jawna”
Cel projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności
Wartość projektu: 183 491,31 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 100%

Biznes Bez Barier

„Jest nam miło poinformować, że firma Zakład Usługowy RECYKLON PIOTR RADOSZ Sp.J. przystąpiła do programu "Biznes Bez Barier". Jest to idea wspierająca osoby z niepełnosprawnością na technologicznym rynku pracy. Od 01.08. 2019 roku korzystamy z aplikacji Platforma Medycyny Pracy oraz promujemy wśród naszych pracowników Platformę Porad Prawnych. Obie aplikacje udostępnia i administruje Grupa AF Sp. z o.o. , która zatrudnia w swoich szeregach 80% osób z niepełnosprawnością.”